Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Teachers: Katalin Miklóssy, Aleksanteri Institute & Dr. Dos. Toni Alaranta, FIIA & Mark Teramae, PhD Candidate, Aleksanteri Institute

The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students. The course is especially suitable for MA students and for advanced BA students.

Please note:
-Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
-Registration is binding. In case you cannot participate, please cancel your participation in WebOodi. After end of registration time, contact the planning officer (see contact information below) for cancellation.
-In case the registration period has ended, but you wish to participate, please turn to the planning officer (see contact information below).

Objective:
The students will be introduced to the complex relations and entanglements of Russia with nearby countries, stretching from the Baltic countries in the north to the Balkans in the south. They will gain an understanding of how Russia effects its neighbourhood and what is the place of “the West” in those countries vis-a-vis Russia. Students will learn new, more nuanced insights of the complex ways Russia is perceived in different regions and countries.

Outline:
This master-level course will analyze the relationships between Russia and nearby countries through applying the theoretical approach of strategic culture. This course revisits the concept of strategic culture by examining how each country has its own way of perceiving and reacting to changes in the international arena. These nationally anchored perceptions and reactions are rooted in the countries’ traditions, experiences, history and political culture providing them a certain horizon of viable possibilities.

The lectures are dealing with different sub-regions or country-cases elaborate their subjects through the common prism of multiple interdependences from the point of view of
- Security considerations
- Economic relations and energy dependence
- Identity, history and cultural ties

Content:
1. Introduction: The concept of strategic culture revisited
II. East Central Europe
2. Baltic states
3. Visegrad countries
II. Black Sea region
4. Romania – Moldova
5. Bulgaria
6. Turkey (Toni Alaranta, Finnish Institute of International Affairs)
III. Slavic Brotherhood
7. Serbia
8. Ukraine (Mark Teremae, Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland)
9. Belarus
10. Group-exam

Completion:
Participation in the lectures, group presentation and group-exam

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi). The enrolment key will also appear at the Course page when the course begins.

Course can be also accepted as:
• KUKA-IK506
• ALKU-E313, ALKU-E320
• ExpREES optional studies
• Please note that in most BA/MA programmes you can transfer credits to optional studies. In case you wish to transfer the credits to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme

Other information:
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). You can specialize in ECEBB in Bachelor’s Programme in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies. ECEBB can also be taken as two study modules, ECEBB I (KUKA-IK500, 30 ECTS) and ECEBB II (ALKU-IK530, 15 ECTS). The enrolment key will also appear at the Course page when the course begins.

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
ECEBB: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-b...

Enrol
18.12.2018 at 09:00 - 7.3.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.3.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.3.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.3.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.3.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.3.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.3.2019
12:15 - 13:45
Mon 1.4.2019
14:15 - 15:45
Wed 3.4.2019
12:15 - 13:45
Mon 8.4.2019
14:15 - 15:45
Wed 10.4.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso on pakollinen Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 2 suorittajille.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tuntemustaan IKEBB-alueen tutkimuksen menetelmällisistä lähtökohdista ja tutkimuskentän monimuotoisuudesta. Opiskelija tuntee keskeisen aluetta käsittelevän tieteellisen tutkimuksen ja lähestymistavat sekä osaa sijoittaa oman tutkimusaiheensa käynnissä oleviin tieteellisiin keskusteluihin. Opiskelijan valmiudet alueen tarkasteluun poikkitieteellisesti kehittyvät.

Opintojaksossa tarkastellaan kohdealuetta tutkimuskohteena ja perehdytään alueeseen tutkimuksen kannalta relevanttien ja ajankohtaisten näkökulmien kautta soveltaen poikkitieteellisiä kysymyksenasetteluja kohdealueen kontekstissa. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.