Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on pakollinen. Opintojaksoa tarjotaan myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma ja se kuuluu Tieteenalaopintojen opintokokonaisuuteen.

Osallistujien tulee osata ohjelmointia.

Poikkeustapauksissa, kuten pakottavien perhe- tai terveyssyiden takia, voidaan opiskelijalle antaa vaihtoehtoinen data-analyysi -tehtävä, joka vastaa laajuudeltaan ja haastavuudeltaan yhden opiskelijan työpanosta intensiivikurssilla.

The student will learn:

  • analyzing complex multidisciplinary data-sets
  • utilizing long-term atmospheric, meteorological and eco-physiological data from field stations and other data sources (e.g. satellite data, modeled data)
  • combining observational data with theoretical frameworks
  • drawing and evaluating scientific conclusions based on the analysis
  • multidisciplinary approach
  • project management
  • collaborative and integrated learning

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi jatko-opintojen keskivaiheilla.

Opintojakso järjestetään vuosittain kahden viikon intensiivikurssina keväällä, tyypillisesti maaliskuussa.

The course involves a few short relevant lectures, with the main emphasis placed on intensive group work and final report written after the course. The topics vary in different years, including:

- Atmospheric Processes and Feedbacks

- Atmosphere-Biosphere Interactions

- Comparison of long time series and intensive field campaign data

- Topical research questions in climate change, air quality and their interactions

The course always includes an Introduction to SMEAR II measurement station.

The course will be held in the Hyytiälä Forestry Field Station. More information and registration: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84506/lomake.html

Materiaali, sisältäen pääasiassa tieteellisiä artikkeleja, jaetaan kurssin aikana.

Emphasis is in the work done in small groups during the course and preparing the final report in the group after the course.

The total workload of the course is approximately 135 hours.

Arvosana määräytyy ryhmätyön raportin perusteella. Arvosteluasteikko 0 (hylätty), 1-5.

Opintojakso toteutetaan intensiivikurssina. Suorittamiseen tarvitaan läsnäolo kurssilla, osallistuminen ryhmätöihin sekä ryhmätyön raportin tekemiseen.