Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

Opintokokonaisuuden (30 op) opintomaksu on 450 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen 30 op sisältyville opintojaksoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Opintojaksojen verkkoympäristö-Moodlen linkit ja kurssiavaimet löydät jokaisen opintojakson opinto-ohjelman Moodle-kohdasta.

Opintojaan täydentävälle opiskelijalle:

Jos olet aloittanut aiemmmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), ja haluat täydentää puuttuvia opintojaksoja, ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Jos täydennät opintojasi eri lukuvuosina alkaneissa opintokokonaisuuksissa, huomioithan sen, että joidenkin opintojaksojen opintopistemäärät ovat saattaneet muuttua tutkintovaatimusten muuttuessa. Tämä voi vaikuttaa siten, että opintokokonaisuuden opintopistemäärä jää alle 30 op:n. Tällöin opintokokonaisuuden koontia ei voida tehdä, vaan opintoja on tällöin täydennettävä 30 opintopisteeseen. Otathan tällöin yhteyttä: Yhteydenottolomake

Description

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen sisältöalueita ovat:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
 • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta

Näitä alueita tarkastellaan myös psykoterapian vaikutusmahdollisuuksien ja rajoitusten näkökulmasta.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op) ei vaadita edeltäviä opintoja.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot opintokokonaisuus (30 op) toteutetaan verkko-opintoina.

Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot lukuvuonna 2020-2021. Voit itse valita, millä suoritustavalla suoritat tarjolla olevista suoritustavoista opintoihin sisältyvät opintojaksot.

 • Johdatus kehityspsykologiaan (5 op), syksy 2020: joko a) suoritustapa: verkkokurssi TAI b) suoritustapa: Kirjatentti (verkkotentti)
 • Kliininen psykologia (10 op), syksy 2020: suoritustapa:verkkokurssi, joka avautuu 6.10.2020. Tällä jaksolla ei ole kijatenttivaihtoehtoa
 • Kehityspsykopatologian perusteet (5 op), kevät 2021: joko a): kaksi luentoryhmää (lähiryhmä ja verkkoryhmä) ja tehtäviä ja verkkotyöskentelyä (luentoryhmissä on rajattu opiskelijamäärä) TAI b) suoritustapa: Kirjatentti (verkkotentti)
 • Mielenterveyden palvelujärjestelmä ja psykologiset interventiot (5 op), kevät 2021: joko a) (verkko)kurssi TAI b) kirjatentti