Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Jos olet aloittanut aiemmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), ja haluat täydentää opintojasi. Ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

HUOM! Opintojaan täydentävä! Ilmoittautumisessa opintojaksolle on katkos 28.2.-15.3.2021.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Description

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) opintokokonaisuuden opiskelijat.

Suositeltavaa on, että Kehityspsykopatologian perusteet ja Kliininen psykologia opintojaksot ovat suoritettuna ennen tätä jaksoa.

Kurssi muodostaa jatkumon lisäopintoihin kuuluvien psykologian perus- ja aineopintojen kanssa.

Tällä kurssilla syvennetään opiskelijoilla rakentunutta tietämystä mielenterveyden hoidon palvelujärjestelmästä, sitä koskevasta terveydenhuollon lainsäädännöstä ja psykoterapiaa koskevasta ammattietiikasta.

Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja eettiset kysymykset sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä.

Opintojakson verkkoympäristössä ilmoitettu ajankohtainen terveydenhuollon lainsäädäntö sekä terveyspalvelujärjestelmän rakenteet soveltuvin osin ja muu ajankohtainen materiaali, joka ilmoitetaan kurssin verkkoympäristössä.

Alustavan suunnitelman mukaan opintojakso järjestetään toukokuussa jatkuen kesäkuulle 2021.

Opintojakso sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).