Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.9.2019
16:15 - 19:45
Wed 18.9.2019
16:15 - 19:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 19:45
Wed 2.10.2019
16:15 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja 35 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa esi- ja alkuopetuksen pedagogisia erityiskysymyksiä.
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta lapsilähtöisesti ja moninaisuutta arvostaen.
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • kykenee ottamaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuuden kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.

Opintojaksossa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä sosiokulttuurisesta viitekehyksestä.
 • valtakunnallisia esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
 • lapsen kehityksen ja kulttuuritaustojen huomioimista esi- ja alkopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
 • kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä.
 • Helenius, A., & Korhonen, A. (2008). Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja kehitykseen. Helsinki: WsoyPro.
 • Corsaro, W. A., & Molinari, L. (2005). Compagni: Understanding children’s transition from pre-school to elementary school. New York, NY: Teachers College Press.
 • Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.

Oheiskirjallisuus:

 • Kronqvist, E-L & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt - Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOY.
 • Paavola, H. & Talib, M-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-kustannus.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0–5.

Luennot, osallistuminen ryhmäopetukseen ja tentti/oppimistehtävä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 3.9.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.