Kuva: Pixabay

KEVÄÄN KONTAKTIOPETUS 18.3. ETEENPÄIN ON PERUTTU JA OPETUS SIIRTYY SYKSYYN.

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.3.2020
16:15 - 19:45
Mon 23.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 26.3.2020
16:15 - 19:45
Mon 30.3.2020
16:15 - 19:45
Thu 2.4.2020
16:15 - 19:45
Tue 7.4.2020
16:15 - 19:45
Wed 8.4.2020
16:15 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • esi- ja alkuopetuksen lapsen äidinkielen oppimisen ja opettamisen sekä arvioinnin erityispiirteet.
 • opiskelija hallitsee johdattaa lapsi monikulutaidon maailmaan.
 • opiskelija ymmärtää laajemmin draaman merkityksen osana esiopetuksen puhutun äidinkielen ja alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden vuorovaikutustilanteissa toimimisen osa-alueen opetusta.
 • draaman toimintamuotoihin ja työtapoihin perustuvan elämyksellisen, kokemuksellisen ja toiminnallisen äidinkielen opetustoiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen periaatteet esi- ja alkuopetuksessa.
 • opiskelija saa valmiuksia aiempaa monipuolisempien esi- ja alkuopetusikäisten lapsen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja reflektoimiseen.

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen keskeisten sisältöjen, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen erityiskysymyksiä.
 • lapsen kielellisten taitojen diagnostiikkaa.
 • äidinkielen erityiskysymyksiä esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.
 • kirjallisuuden käytön monilukutaitoa.
 • monipuolisia suunnittelutapoja ja draaman soveltamista kielen kehityksen tukemiseen esi- ja alkuopetuksessa.
 • Trageton, A. 2007. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy.
 • Lisäksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa luennoitsijan kanssa erikseen sovittava ajankohtainen artikkeli (1 kpl: suomen- tai vieraskielinen)
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin.
 • Lisäksi draaman osiossa luennoitsijan kanssa sovittava ajankohtainen artikkeli (1kpl).

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arvosteluasteikko on 0-5.

KEVÄÄN KONTAKTIOPETUS 18.3. ETEENPÄIN ON PERUTTU JA OPETUS SIIRTYY ELOKUULLE.

Luento- ja ryhmäopetus, harjoitustyöt ja oppimistehtävät.

Äidinkieli ja kirjallisuus, Päivi Okkonen:

Luennot: 12.3., 26.3.2020, Ryhmäopetus: 2.4. ja 7.4.2020.

Draama, Tapio Toivanen:

Luennot: 23.3.2020, Ryhmäopetus: 30.3. ja 8.4.2020.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.3.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.