Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmasta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opintokokonaisuudessa käsitellään:

  • esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.
  • esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen perusteita, mahdollisuuksia ja haasteita.

Kunkin opintojakson suoritustapa ilmoitetaan jakson opinto-ohjelmassa.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0–5.

Opintoihin voi ilmoittautua joko suoraan koko perusopintokokonaisuuteen (sis. kaikki viisi perusopintojen jaksoa) tai yksittäin opintojaksokohtaisesti.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Esi- ja alkuopetuksen teoreettiset opinnot:

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op syksy 2017: 12.9.-25.10.2017

Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op kevät 2018: 9.1.-5.3.2018

Esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalaopinnot:

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op syksy 2017: 30.10.-18.12.2017

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op kevät 2018: 2.5.-11.6.2018

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op kevät 2018: 5.3.-29.4.2018

Kullakin opintojaksolla on käytössä oma oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Kunkin jakson Moodle-linkki ja kurssiavain löytyvät kirjautumalla kunkin jakson opinto-ohjelmaan.