Enrol

Registration and fee

Perusopintokokonaisuus 25 op: 375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuvat noudattavat Ryhmä 1 aikatauluja Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op -opintojaksolla. Huom. Ryhmää ei voi vaihtaa.

Yksittäinen opintojakso 5 op: 75 euroa. Lisätietoja.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opintokokonaisuudessa käsitellään:

  • esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.
  • esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen perusteita, mahdollisuuksia ja haasteita.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0–5.

Opintoihin voi ilmoittautua joko suoraan koko perusopintokokonaisuuteen (sis. kaikki viisi perusopintojen jaksoa) tai yksittäin opintojaksokohtaisesti.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Esi- ja alkuopetuksen teoreettiset opinnot:

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Erityispedagoginen näkökulma opetukseen 5 op

Esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalaopinnot:

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op (opintokokonaisuuteen ilmoittautuvien tulee valita ryhmä 1)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.