Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät Hämeen kesäyliopiston omilta sivuilta.

Description

Opintokokonaisuus soveltuu esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opintokokonaisuudessa käsitellään:

  • esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.
  • esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen perusteita, mahdollisuuksia ja haasteita.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0–5.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Esi- ja alkuopetuksen teoreettiset opinnot:

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, lv 19-20

Erityispedagoginen näkökulma opetukseen 5 op, lv 19-20

Esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalaopinnot:

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op, lv 19-20

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op, lv 19-20

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op, lv 19-20

Katso tarkemmat tiedot Hämeen kesäyliopiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmissa.