Miten käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksia voi tunnistaa?
Millä keinoin vertaissuhteita voi tukea?

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 8.1.2019
16:30 - 19:45
Wed 16.1.2019
16:30 - 19:45
Thu 17.1.2019
16:30 - 19:45
Wed 23.1.2019
16:30 - 19:45
Wed 6.2.2019
16:30 - 19:45
Wed 13.2.2019
16:30 - 19:45

Material

Ennakkotiedote opintokäynnistä

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen avataan ensin ryhmään 1 ja jos ryhmä 1 täyttyy avataan ilmoittautuminen ryhmään 2.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso on osa esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.
 • erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt.

Opintojaksossa käsitellään

 • käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä.
 • aivojen toiminnallisia häiriöitä.
 • myönteisen ohjauksen toimintatapoja.
 • vertaissuhteiden tukemisen tapoja.
 • erityispedagogisia käytänteitä.
 • Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti . Opetushallituksen julkaisuja.
 • Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0 - 5

Luennot 12 t, ryhmäopetus 16 t ja ryhmätentti (uusintatentit yksilötenttejä) sekä yksintehtävä ja itsejärjestettävä opintokäynti.
Katso ennakkotiedote opintokäynnistä kohdasta Materiaalit.

Luennoilla (paitsi ensimmäisellä luennolla) ei ole läsnäolopakkoa. Ryhmäopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa.

Luennot: 8.1., 16.-17.1.
Ryhmäopetus: ke 23.1.-13.2.

Tentti viimeisellä ryhmätunnilla ke 13.2.2018 (ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit (ilmoittaudu viimeistään 10 päivää ennen):
ke 27.3.19 klo 17-20
la 4.5.19 klo 9-12

Muista ilmoittautua uusintatenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 7.1.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.