Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Mother tongue, literatur and drama didactics l 5 Cr Course 10.1.2020 - 1.2.2020 Mikkeli
Mother tongue, literatur and drama didactics l 5 Cr Course 16.11.2019 - 14.12.2019 Hämeenlinna
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2019 5 Cr Course 30.10.2019 - 2.12.2019 Helsinki Open university
Mother tongue, literatur and drama didactics l 5 Cr Course 9.11.2018 - 19.1.2019 Lahti
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2018 ryhmä 1 5 Cr Course 29.10.2018 - 11.12.2018 Helsinki Open University
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2018 ryhmä 2 5 Cr Course 29.10.2018 - 12.12.2018 Helsinki Open University
Cancelled Mother tongue, literatur and drama didactics l 5 Cr Course 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I kevät 2018 5 Cr Course 19.3.2018 - 31.5.2018 Helsinki Open university
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2017 5 Cr Course 30.10.2017 - 7.12.2017 Helsinki Open university

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimisen erityiskysymyksistä.
 • valmiudet toteuttaa esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.
 • lasten ohjaamisen ja opettamiseen perusteita varhaiskasvatusikäisestä alkuopetusikäiseen.

Contents

Opintojaksossa käsitellään

 • tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
 • valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
 • äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
 • lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Activities and teaching methods in support of learning

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Study materials

 • Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi: Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko on 0-5.