Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 5.9.2017
14:15 - 17:45
Thu 7.9.2017
14:15 - 17:45
Tue 12.9.2017
16:15 - 17:45
Thu 14.9.2017
14:15 - 15:45
Tue 19.9.2017
14:15 - 15:45
Thu 21.9.2017
14:15 - 15:45
Tue 26.9.2017
14:15 - 15:45
Thu 28.9.2017
14:15 - 15:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa käyttää monikulttuurisuustutkimukseen ja -kasvatukseen liittyvää käsitteistöä.
  • ymmärtää ja kykenee vertailemaan monikulttuurisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia.
  • laajentaa käsitystään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta.

Opintojaksolla käsitellään

monikulttuurisuus- ja interkulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä lähtökohtia ja käsitteitä sekä ulottuvuuksia. Lisäksi käsitellään monikulttuurisuutta erilaisista näkökulmista lähestyviä tutkimusartikkeleita.

Suoritettava kirjallisuus:

Banks, J.A. (Ed.) (2009). The Routledge International Companion to Multicultural Education. New York: Routledge, 9–48, 173–209.

Levey, G. B. (2012). Interculturalism vs. Multiculturalism: A Distinction without a Difference? Journal of Intercultural Studies, 33:2, 217-224. http://dx.doi.org/10.1080/07256868.2012.649529

Holm, G. & Zilliacus, H. (2009). Multicultural education and intercultural education: Is there a difference? Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 11–28.

Muu kirjallisuus/artikkelit (n. 20 sivua) sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oheiskirjallisuus:

Oheiskirjallisuus sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Opetus 20 t.

Läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 20 % sovitaan korvaavuuksista opintojakson opettajan kanssa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla opintokokonaisuuden opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opetuksen johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.