Kuva: Pixabay

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Sopii kaikille arabian kielestä kiinnostuneille.

Edeltäviä arabian opintoja ei tarvita.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 100 sanan sanavarasto ja hän osaa arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana- ja lausemuodostusta, monikonmuodostusta, arkipäivän fraseologiaa ja selviytyy tapaamis- ja tervehtimistilanteissa.

Tunneilla käsitellään paljon kielioppia ja tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kuunteluharjoitusten pohjalta käydään keskusteluja ja tehdään sanelutehtäviä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

Aihepiireinä perhe-elämä, työ ja opiskelu. Kirjoitusjärjestelmän ja ääntämisen lisäksi kurssilla käsitellään seuraavat kielioppiasiat: tanwin, määräinen artikkeli, suku, luku, sijamuodot, yksinkertainen nominaalilause, nisba-adjektiivin muodostus.

Brustad, Kristen et al.: A Textbook for Beginning Arabic Part One, 3. painos. Kpl 1–2. Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8. Kurssin alussa käytetään opettajan antamaa oppimateriaalia.
Kurssin alkuosan kirjain- ja äännejaksolla ja myöhemmässäkin alkuvaiheessa opiskelijoille on hyötyä saman oppikirjasarjan johdanto-osasta Alif Baa - Introduction to Arabic Letters and Sounds (Brustad et al., 2. painos ISBN 978-1-58901-102-1 tai 3. painos ISBN 978-1-58901-632-3) tai internetistä löytyvistä kirjainten opetusohjelmista.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaa työskentelyä varten sekä valmistautua tunneille huolellisesti. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä. Vaikka kurssi on kielioppipainotteinen, kirjan parityöskentelytehtäviä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia parin kanssa, luetaan yhdessä tekstejä, kuunnellaan kappaleiden DVD-aineistoa ja keskustellaan niiden aiheista sekä tehdään sanelutehtäviä.

Kurssin alkuosan kirjain- ja äännejaksolla ja myöhemmässäkin alkuvaiheessa opiskelijoille on hyötyä saman oppikirjasarjan johdanto-osasta Alif Baa - Introduction to Arabic Letters and Sounds (Brustad et al., 2. painos ISBN 978-1-58901-102-1 tai 3. painos ISBN 978-1-58901-632-3) tai internetistä löytyvistä kirjainten opetusohjelmista.

Asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssilla on loppukoe, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta kokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on sanaston sekä kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen.

Oppitunteja 38 tuntia, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Käytännön ohjeita opiskeluun.