Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

  • tutustua italian kielen perusteisiin
  • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
  • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
  • ymmärtää helpohkoa puhetta

Aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • lähiopetusta 42t
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro), kpl 0–8.

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Tutustu Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.