Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Description

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI MUU AIEMPI OSAAMINEN

Ei edeltäviä opintoja.

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Tutustua italian kielen perusteisiin, osata kertoa itsestään ja arkipäivästään, selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto, ymmärtää helpohkoa puhetta.

Aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.
Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.
Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 75 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro), kpl 0–8.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.
Arvosana: hyväksytty/hylätty.

Lähiopetusta 36 tuntia ja verkko-opiskelua 6 tuntia.

Opetus: 5.9.-21.11. 2018 keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 ja 28.11.2018 klo 17.00-18.30. Ei opetusta 5.12.2018.

Tentti: 12.12.2018 klo 17-19. Uusintatentit tammikuussa 2019.

Suoritustavat: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, loppukoe, läsnäolovelvoite 75 %.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.