Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kertoa yksityiskohtia arjestaan
• pystyy toimimaan erilaisissa käytännön tilanteissa
• osaa vertailla eri asioita, kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan.

• opiskelu yliopistossa
• asuminen
• vointi, sairastuminen
• ulkonäkö, pukeutuminen, luonteenpiirteet
• kulttuuriharrastukset
• puhelimessa
• laajahkon viestin kirjoittaminen

52 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 %:n läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Alestalo, M. Kafe Piter 2, kpl 1-8.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

50 t + 58 t itsenäistä työskentelyä + tentti. Läsnäolovelvollisuus 75 %

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.