Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 12 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa
• ymmärtää yleistajuisesta suullisesta tai kirjallisesta tekstistä pääasiat
• ilmaisee tarkoitusta, esittää ohjeita ja neuvoja, ilmaisee tarkkaa ja likimääräistä ajankohtaa sekä kuvaa liikettä monipuolisesti.

• arjen toiminnot, kotityöt
• ravinto ja elintavat
• perhe ja ihmissuhteet
• luonto ja sääilmiöt, luonnonsuojelu
• kirjallisuus ja lukeminen
• majoittuminen hotelliin, kaupungilla liikkuminen
• liikeneuvottelu ja virallinen viesti

52 tuntia lähiopetusta (75 % läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Alestalo, M. Kafe Piter 2, kpl 9-16.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.