Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992360 Viron alkeiskurssi 1, 3 op, tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia ymmärtämään ja käyttämään viroa arkielämän suullisissa kielenkäyttötilanteissa
  • oppia peruskielioppia ja -sanastoa
  • tutustua Viron tapakulttuuriin ja maantuntemukseen.
  • Jatketaan suullisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista arkielämän tilanteissa, esim. pankissa, postissa ja kaupassa asioiminen ja vapaa-ajasta kertominen.
  • Kielioppi: substantiivien taivutus monikossa, adjektiivien vertailumuodot, passiivi, lukusanat.
  • Tapakulttuuria ja maantuntemusta.

Sander, Klarika: Kohtume Eestis! 2008. Finn Lectura. ISBN 9789517921558. Kpl 9-17

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta oppimisen tueksi tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä. Video-ohjelmia hyödynnetään mm. tutustuttaessa tapakulttuuriin ja maantuntemukseen.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi järjestetään etäopetuksena verkossa.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Kurssi kattaa noin puolet (loppupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99236 Viron alkeiskurssi (4 op) oppiaineksesta.