Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:
• Avoimen yliopiston osuus
• Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992993 Japanin alkeiskurssi 1 (2 op) ja 992995 Kanji-merkit 1, (1 op) tai vastaavat tiedot; kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä tulee hallita tähän mennessä n. 55 kappaletta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
 • kuvailla esineitä ja asioita yksityiskohtaisesti
 • kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
 • esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin.

Aktiivinen sanasto n. 250 kielen sanaa (edeltävien kurssien 992993 Japanin alkeiskurssi 1 ja 992995 Kanji-merkit 1) n. 250 sanan lisäksi)

 • tekemisen taajuuteen, mieltymyksiin (mistä ja minkä tekemisestä pitää) sekä vahvuuksiin liittyvät rakenteet
 • adjektiivien luetteleminen, tarkka kuvailu
 • tapahtumien kestosta ja vaikutelmista kertominen (myös yksityiskohtaisesti, adjektiivien luetteleminen menneessä aikamuodossa)
 • verbien ns. te-muoto, jonka avulla opetellaan kohteliaasti pyytämään/käskemään, kieltämään ja pyytämän lupaa
 • indefiniittipronominit (joku, jossa).
 1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
 2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
 3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
 4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua).

Oppiminen tapahtuu monimuoto-opiskeluna:

 • Lähiopetuskerroilla tehdään keskustelu-, kuuntelu, luku- ja kirjoitusharjoituksia.
 • Moodlesta löytyvät oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi sanastot ja kielioppiselityksiä sekä erilaisia oppimista tukevia linkkejä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä).
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien sanasto- ja kielioppitehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin. Lähiopetustunneilla käytetään myös itse- ja vertaisarviointia erilaisissa tehtävissä. Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Kurssi järjestetään etäopetuksena verkossa.

Oppitunteja, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.

Tämän kurssin yhteydessä tulee pakollisena suorittaa myös opintojakso 992996 Kanji-merkit 2, 1 op.