Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Korean for beginners 2 (CEFR A1) 2 Cr Course 5.8.2020 - 3.9.2020 Tampere
Korean for beginners 2 (CEFR A1) 2 Cr Course 3.2.2020 - 6.4.2020 Tampere
Korean for beginners 2 (CEFR A1) 2 Cr Course 16.9.2019 - 19.11.2019 Tampere
Cancelled Korean for beginners 2 (CEFR A1) 2 Cr Course 5.8.2019 - 26.8.2019 Tampere

Target group

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Prerequisites

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

993393 Korean alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kysyä ja neuvoa tietä, kertoa sijainneista
  • tilata ruokaa ravintolassa
  • kertoa, mistä pitää tai ei pidä
  • sopia tapaamisia, sanoa viikonpäivät ja päivämäärät
  • kuvailla säätä

Contents

Kurssin aiheita ovat mm. tien neuvominen ja kysyminen, sijainnin kuvailu, ruoka ja ravintolassa tilaaminen, tapaamisten sopiminen ja sää. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa (edeltävän kurssin n.150 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista.

Activities and teaching methods in support of learning

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanakokeita sanaston opettelun tueksi.

Study materials

  1. Fun! Fun! Korean 1, Student book. Korean Language & Culture Center, Institute of Foreign Language Studies, Korea University. KYOBO Book Centre. ISBN: 978-89-7085-863-0. Kpl 5–8.
  2. Opettajan antamat lisämonisteet.

Assessment practices and criteria

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Completion methods

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 24 tuntia lähiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi kurssiin kuuluu kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.