Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus
 • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
 • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • osaa laatia lyhyitä viestejä
 • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan.

• Aihepiirit: työelämä, vapaa-aika, media, matkustaminen, arvot.

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. tulevista ja menneistä tapahtumista kertominen, valintojen perusteleminen, eriävän mielipiteen sekä syiden ja seurausten ilmaiseminen.

• Tärkeimmät rakenteet: passé composé ja imperfekti, futuuri, suorat ja epäsuorat objektipronominit, subjunktiivi.

42 t lähiopetusta ja 38 t itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvoite 75 %.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

 • Perustuu osaamistavoitteisiin
 • Säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn
 • Kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen (mm. kirjoitelma sekä nettitehtäviä tai muuta vapaavalintaista opiskelua)
 • Loppukoe

Oppitunteja, itsenäistä työskentelyä ja koe. Läsnäolovelvoite 75 %.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.