Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Sotaa edeltävä Japani oli huomattavasti monimutkaisempi ja -muotoisempi yhteiskunta ja kulttuuri kuin usein tunnustetaan.

Kurssilla käsitellään 1920–30-lukujen Japanin ristiriitaista ilmapiiriä, jossa toisaalta nousi kosmopoliitti, moderni massakulttuuri ja orastavasti liberaalit ja demokraattiset arvot, toisaalta taas nationalismin nousun ja kansainvälisen politiikan virhearvioiden kautta päädyttiin lopulta Tyynenmeren sodan tragediaan. Talouden heilahtelut, arvaamaton puoluepolitiikka, armeijan sisäiset valta-asetelmat, maaseudun ahdinko ja Meiji-uudistuksen jälkeen myrskyisästi mullistuneet arvot vaikuttivat kaikki tähän kehityskulkuun, jota omalta osaltaan myös siivitti vasta syntynyt massakulttuuri ja -tiedotus.

Nykynäkökulmasta koko sotaa edeltävän Japanin kehitys on helppo tulkita matkaksi tragediaan, mutta todellisuudessa lopputulema olisi voinut olla myös hyvin toisenlainen. Usein nykypäivänäkin tunnistetun nationalismin lisäksi Japanissa elivät täysin päinvastaiset arvot, jotka lopulta jäivät militarismin jalkoihin.

Kurssin käsittely pohjaa uusimpaan japanilaiseen tutkimukseen ja esittelee myös etenkin vuosikymmenen vaihteen puoluepolitiikkaan kohtalokkaastikin vaikuttaneita arkielämän näkökulmia, jotka harvoin pääsevät esille tyypillisessä politiikan ja talouden suuriin linjoihin keskittyvässä narratiivissa. Lisäksi tutustutaan siihen, miten yhteiskunnan muutokset näkyivät aikakauden korkeakulttuurissa ja populaarikulttuurissa.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Opetus toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Katso opetusajat ja -paikat koulutusohjelman kurssisivulta täältä: https://courses.helsinki.fi/fi/alku-aa314/125809041

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Description

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojaksolla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

There are no prerequisites for this course.

The course is part of the Asian Studies track. It also complements the Joint courses Society, Power, and Communication, and Ideas, Ideologies, and Religion.

Upon completion of this study, students should be able to do the following:

  • Identify key contemporary political developments in Asian countries
  • Critically analyze democratic transitions and the survival of non-democratic regimes in Asian countries
  • Critically analyze civil societies and their interactions with governments in Asian countries
  • Apply theories to examine identity conflicts of ethnicity, religion and language in Asian countries
  • Apply theories to examine the rise of China and India

This course will lead students to apply mainstream social science theories to examine contemporary political developments in Asian politics. Topical issues such as the rise of China and India, democratic transitions, survival of non-democratic regimes, civil societies, and ethnic conflicts will be highlighted. Concepts, theories and methods of sub-disciplines such as comparative politics, International Relations (IR), sociologies, political sciences and anthropology will be introduced to examine empirical cases in Asian countries.

The precise literature is subject to the specific course’s topic and will be recommended for each individual course by the respective teacher.

Standard lectures, case studies, role-play, and in-class exercises. All activities and materials will be placed on Moodle.

Usual University of Helsinki grading scheme from 0 to 5. Students will be evaluated based on their class attendance and participation, case studies, exams, and team presentations.

Vastuuopettaja: Lasse Lehtonen

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja (Avoimen opiskelijoiden kiintiö 5 opiskelijaa).

Katso lisätiedot opintojakson ajantasaisista tiedoista koulutusohjelman kurssisivulta täältä

Opintojakso on osa Nyky-Aasian opintokokonaisuutta.