Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Teaching language is English. More information here

Enrol

Timetable

Opetus toteutetaan yhteistyössä Aleksanteri-instituutin kanssa. Koulutusohjelman kurssisivu: https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik532/125351980

DateTimeLocationInfo
Mon 13.5.2019
10:15 - 13:45
Tue 14.5.2019
10:15 - 13:45
Wed 15.5.2019
10:15 - 13:45
Thu 16.5.2019
10:15 - 11:45
Fri 17.5.2019
10:15 - 13:45
Online lecture (will be uploaded to Moodle)

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat Aleksanteri-instituution järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. (Avoimen opiskelijat: 5 opiskelijaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

The course is open for all.

Avoin yo: Yksittäiset opintojaksot ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin.

(Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää IKEBB-alueen kehityksen ja merkityksen Euroopan kontekstissa sekä pystyy suhteuttamaan alueen historiallisen ja kulttuurisen kehityksen piirteet maanosan yleisiin virtauksiin.

Järjestetään lukuvuosittain

Opintojaksossa tarkastellaan IKEBB-alueen maiden kulttuurista ja historiallista kehitystä sekä alueellisesti että erityisesti suhteessa eurooppalaisen ja globaaliin kehitykseen. Opintojaksossa perehdytään alueen kehityksen vaikuttaneita aatteellisia ja geopoliittisia muutoksia. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

More details later
Lisätietoa tulossa myöhemmin

Teacher: Urszula Chowaniec, Ph.D. is a Senior Teaching Fellow in Polish Studies at University College London

Aleksanteri Institute coordinates East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). More information also here (coming).