Mitä jokaisen tulisi tietää ilmastonmuutoksesta? Ilmastonmuutos nyt -mooc alkaa 30.10.2017.

Enrol

Registration and fee

75 euros/5 cr

30 euros/2 cr
More information

Registration begins 45 days before the beginning of the course. The exact registration time is shown by clicking the Register button.

How can I become a student?
During your studies
Arrangements for students in need of special support

Open University reserves the right to make changes to the study programme.

Description

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Verkkomateriaali on saatavilla suomeksi osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Jakson materiaalit ovat kaikille avoimia https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Voit kirjautua vierailijana ja tutustua maksutta materiaaleihin. Luomalla tunnukset pääset tekemään monivalintatehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistäsi.

Näin luot itsellesi tunnukset UniHel MOOCs -alustalle

Mikäli haluat suorittaa jakson opintopisteet, ilmoittaudu jaksolle mukaan ja maksa suoritustapasi mukainen opintomaksu.

Jakson voi suorittaa joko 2 op tai 5 op laajuisena.

Arvointiasteikko: 0-5.

Kurssin voi suorittaa myös suomeksi. Verkkomateriaali on saatavilla myös suomeksi ja ryhmätyöt voi toteuttaa myös suomeksi kaikkien ryhmän jäsenten ollessa suomenkielisiä. Lähiopetuskerroilla opetuskieli on kuitenkin englanti.

Neljä lähiopetustapaamista, pienryhmätapaamiset (8*2h), itsenäinsesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät), kaksi projektitehtävää ja oppimispäiväkirja.

Katso tarkemmat opetusajat ja tiedot opetustiloista täältä.

Opetuksen tukena on oppimisympäristö Moodle, jossa kurssin käytännön kommunikaatio tapahtuu ja on ohjeita myös pienryhmistä. Moodletunnukset lähetetään sinulle ilmoittauduttuasi kurssille.

Jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille jakso sisältää osat

 1. Neljä lähiopetuskertaa (katsottavina etänä, ohje Moodlessa)
 2. Pienryhmätapaamiset (8 x 2h)
 3. Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät).
 4. Projektitehtävä 1: pienryhmissä tehtävä projektityö, jossa sovelletaan kurssin aiheita sekä syvennetään opittua paikallisesta ja globaalista näkökulmasta
 5. Projektitehtävä 2: pienryhmissä tehtävä projektityö ”Ilmastonmuutoksen ratkaisut”
 6. Oppimispäiväkirja

Kurssi on mahdollista suorittaa 5 op laajuisena (sisältäen kohdat 1-6) tai suppeampana 2 op laajuisena (vain kohdat 1, 3 ja 6 yksilösuorituksena).

Kurssin voi suorittaa myös englanniksi.

Projektityö 1 palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa
Projektityö 2 palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa
Oppimispäiväkirja palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa

Kurssilla opettavat FT Laura Riuttanen, prof. Jaana Bäck, FT Sirkku Juhola sekä FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilä.