Timetable

Neljä lähiopetuskertaa ovat 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. 2018

Vapaaehtoiset ryhmätyöpajat: 5.11., 19.11. ja 3.12.2018

DateTimeLocation
Mon 29.10.2018
16:15 - 18:00
Mon 5.11.2018
16:15 - 18:00
Mon 12.11.2018
16:15 - 18:00
Mon 19.11.2018
16:15 - 18:00
Mon 26.11.2018
16:15 - 18:00
Mon 3.12.2018
16:15 - 18:00
Mon 10.12.2018
16:15 - 18:00

Registration and fee

75 euroa (5 op). Lisätietoja.

30 euroa (2 op)

Opintojakson oppimateriaalit löydät osoitteesta https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Vierailijana voit tutustua opintojakson materiaaleihin maksutta.
Luomalla tunnukset pääset tekemään monivalintatehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistäsi.
Näin luot itsellesi tunnukset Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöön

Mikäli haluat suorittaa opintojakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin, tulee sinun ilmoittautua opintojaksolle ja maksaa Avoimen yliopiston opintomaksu (2 op tai 5 op). Opintojakson alkaessa saat sähköpostitse lisäohjeita Moodleen kirjautumisesta ja opintojakson käytännön suorittamisesta.

Ilmoittautuminen jatkuu 29.10.2018 saakka.

Ilmoittaudu 5 op:n (75 €) suoritustapaan tästä linkistä

Ilmoittaudu 2 op:n (30 €, suoritustapaan) tästä linkistä

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Verkkomateriaali on saatavilla suomeksi osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Jakson materiaalit ovat kaikille avoimia https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Voit kirjautua vierailijana ja tutustua maksutta materiaaleihin. Luomalla tunnukset pääset tekemään monivalintatehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistäsi.

Näin luot itsellesi tunnukset UniHel MOOCs -alustalle

Mikäli haluat suorittaa jakson opintopisteet, ilmoittaudu jaksolle mukaan ja maksa suoritustapasi mukainen opintomaksu.

Jakson voi suorittaa joko 2 op tai 5 op laajuisena.

Arvointiasteikko: 0-5.

Kurssin voi suorittaa myös suomeksi. Verkkomateriaali on saatavilla myös suomeksi ja ryhmätyöt voi toteuttaa myös suomeksi kaikkien ryhmän jäsenten ollessa suomenkielisiä. Lähiopetuskerroilla opetuskieli on kuitenkin englanti.

Neljä lähiopetustapaamista, pienryhmätapaamiset (8*2h), itsenäinsesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät), kaksi projektitehtävää ja oppimispäiväkirja.

Opetuksen tukena on oppimisympäristö Moodle, jossa kurssin käytännön kommunikaatio tapahtuu ja on ohjeita myös pienryhmistä. Moodletunnukset lähetetään sinulle ilmoittauduttuasi kurssille.

Jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille jakso sisältää osat

 1. Neljä lähiopetuskertaa (katsottavina etänä, ohje Moodlessa)
 2. Pienryhmätapaamiset (8 x 2h)
 3. Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät).
 4. Projektitehtävä 1: pienryhmissä tehtävä projektityö, jossa sovelletaan kurssin aiheita sekä syvennetään opittua paikallisesta ja globaalista näkökulmasta
 5. Projektitehtävä 2: pienryhmissä tehtävä projektityö ”Ilmastonmuutoksen ratkaisut”
 6. Oppimispäiväkirja

Kurssi on mahdollista suorittaa 5 op laajuisena (sisältäen kohdat 1-6) tai suppeampana 2 op laajuisena (vain kohdat 1, 3 ja 6 yksilösuorituksena).

Kurssin voi suorittaa myös englanniksi.

Projektityö 1 palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa
Projektityö 2 palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa
Oppimispäiväkirja palautus: Ajankohta ilmoitetaan Moodlessa

Kurssilla opettavat FT Laura Riuttanen, prof. Jaana Bäck, FT Sirkku Juhola sekä FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilä.