Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kursen.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet passar för studenter vid utbildningsprogrammen i biologi och miljövetenskaper och alla som är intresserade av ämnet.

Inga specifika förhandskrav

Målet är att du efter genomförd kurs

  • känner till organismernas evolutionshistoria i stora drag
  • känner till principerna för dess klassificering
  • förstår principerna för naturligt urval i dess olika former
  • förstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta styrt livets utveckling och historia
  • kan förmedla sina insikter i tal och skrift, samt förklara och diskutera grundprinciperna för evolution

Kursen består av föreläsningar, stödda av övningar i datorsal, presentationer och inlärningsdagböcker, med syfte att behandla grundprinciper, begrepp och mekanismer inom evolutionsbiologi.

Material och övningar i Moodle. Som bredvidläsning: Campbell Biology (Global Edition) 10 (2016) eller 11 (2017) upplagan.

Enligt skalan 0-5

Mer information om tider, plats, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid utbildningsprogrammet i biologi. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.