Pixabay

Mitä ovat suomalaisen osuustoiminnan oikeudelliset reunaehdot ja voimassa olevan osuuskuntaoikeuden keskeiset piirteet?

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssi suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot suomalaisen osuustoiminnan oikeudellisista reunaehdoista ja erityisesti voimassa olevan osuuskuntaoikeuden keskeisistä piirteistä.

Osuuskuntaoikeuden keskeiset piirteet:
- vuoden 1901 osuustoimintalaista vuoden 2013 osuuskuntalakiin
- osuuskuntalain suhde osakeyhtiölakiin
- osuuskunnan keskeiset sidosryhmät ja niiden väliset suhteet
- keskeiset osuuskuntaoikeudelliset periaatteet
- osuuskunnan perustaminen ja alkurahoituksen hankkiminen
- vallan ja vastuun jakaminen osuuskunnassa, osuuskunnan toimielimet
- jatkorahoituksen hankkiminen
- tilinpäätös, tilintarkastus ja varojen käyttö
- yritysjärjestelyt
- taloudelliset vaikeudet ja toiminnan lopettaminen

Pakolliset:

  • Osuuskuntalaki (421/2013)
  • HE eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 176/2001) s. 8-25
  • HE eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2012) s. 1-32
  • Mähönen - Villa: Osuuskunta. Sanoma Pro, 2. uudistettu painos, 2014
  • Immonen – Ossa – Villa: Osuuskunnan pääoman hallinta s. 13 – 43; 103-148. Talentum, 2015.
  • Ohjelma osuustoiminnan vuosikymmenelle 2011-2020, kappaleet 4 ja 5, sivut 25-34 http://pellervo.fi/wp-content/uploads/2014/05/finland_ICA_oweb.pdf

Tukimateriaali:

  • Jukka Mähösen esitys ”Johdatusta osuuskuntaoikeuteen Osa 1: Osuuskunta kaupallisena yritysmuotona”
  • Anne Kontkasen kalvomateriaali.

Hyvä tutustua, jos haluaa syvempää osaamista:

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 10 % ja itsenäiset oppimistehtävät 90 %.

Verkkokurssi

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Moodle avautuu 31.8.2020.