Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, syksy 2020 5 Cr Online Course 26.10.2020 - 13.12.2020 Distance learning Open university
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, kevät 2021 5 Cr Online Course 15.3.2021 - 9.5.2021 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, kevät 2020 5 Cr Online Course 13.1.2020 - 1.3.2020 Distance learning Open university
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, syksy 2019 5 Cr Online Course 2.9.2019 - 20.10.2019 Distance learning Open university
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, kevät 2019 5 Cr Online Course 11.3.2019 - 5.5.2019 Distance learning Open university
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, syksy 2018 5 Cr Online Course 10.9.2018 - 21.10.2018 Distance learning Open university
CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, syksy 2017 5 Cr Online Course 4.9.2017 - 22.10.2017 Distance learning Open university

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa.

Contents

Osuustoiminnan monimuotoisuus ja erilaiset liiketoimintamallit ja -ratkaisut

Study materials

Kalmi, Panu (2002). Osuuskuntien erityispiirteitä. Julkaisussa Kansantaloudellinen aikakauskirja 98 (4)
Liiketaloudellisen Aikakauskirjan 4/1999 artikkelit vastuuopettajien osoittamin osin
Seuraavat artikkelit kirjasta Arja Suomi (toim.) Keskinäisyys - näkökulmia omistajaasiakkuuteen, 2004, Edita Publishing Oy 2007
- Annastiina Henttinen, Keskinäisyyden alkulähteiltä (s. 9-30)
- Panu Kalmi, Keskinäisyys yritysmuotona (s. 31-46)
- Olli-Pekka Ruuskanen, Suomen keskinäiset vakuutusyhtiöt, kehitys 1994-2004
(sivut 71-91)
- Markku Miettinen, Keskinäisen vakuutusyhtiön voitonjako ja sen vaikutus yhtiön
tunnuslukuihin (sivut 93-113)
- Vesa Kanniainen, Omistamisen etiikka (137-161)
- Petri Lehtipuu ja Susanna Monni, Vastuullinen vakuutusyhtiö (163-178)
Koivuporras, Titta-Liisa (2008). Ihmiset ja pankki samaa maata, Yhteiskuntavastuun toteutuminen pankkisektorilla (väitöskirja). Acta Wasaensia No. 195. Aluetiede 10. Vaasan yliopisto
Troberg, Eliisa (2014). Osuustoiminnan idea. Pellervo-seura, Helsinki Bofori Oy, 2014. Saatavilla myös: http://pellervo.fi/wp-content/uploads/2015/01/osuustoiminnan-idea.pdf
Novkovic, Sonja (2008). Defining the co-operative difference. In The Journal of Socio-Economics 37 (2008) 2168–2177
Journal of Co-operative Accounting and Reporting, V2, N1 (2013): Co-operative Accounting:Purpose and Challenges, 5-15
Robb, Alan (2012). Stewardship: The core of cooperative accounting. In Journal ofCo-Operative Accounting and Reporting, V1, N1, Summer 2012, 19-27
Muu vastuuopettajien osoittama kirjallisuus ja materiaali.

Assessment practices and criteria

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 25 % ja itsenäiset oppimistehtävät (3) 75 %.