Pixabay

Miten osuustoiminnan vahvuuksia voidaan hyödyntää osuuskunnissa, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muussa liiketoiminnassa?

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa.

Osuustoiminnan monimuotoisuus ja erilaiset liiketoimintamallit ja -ratkaisut

Kalmi, Panu (2002). Osuuskuntien erityispiirteitä. Julkaisussa Kansantaloudellinen aikakauskirja 98 (4)
Liiketaloudellisen Aikakauskirjan 4/1999 artikkelit vastuuopettajien osoittamin osin
Seuraavat artikkelit kirjasta Arja Suomi (toim.) Keskinäisyys - näkökulmia omistajaasiakkuuteen, 2004, Edita Publishing Oy 2007
- Annastiina Henttinen, Keskinäisyyden alkulähteiltä (s. 9-30)
- Panu Kalmi, Keskinäisyys yritysmuotona (s. 31-46)
- Olli-Pekka Ruuskanen, Suomen keskinäiset vakuutusyhtiöt, kehitys 1994-2004
(sivut 71-91)
- Markku Miettinen, Keskinäisen vakuutusyhtiön voitonjako ja sen vaikutus yhtiön
tunnuslukuihin (sivut 93-113)
- Vesa Kanniainen, Omistamisen etiikka (137-161)
- Petri Lehtipuu ja Susanna Monni, Vastuullinen vakuutusyhtiö (163-178)
Koivuporras, Titta-Liisa (2008). Ihmiset ja pankki samaa maata, Yhteiskuntavastuun toteutuminen pankkisektorilla (väitöskirja). Acta Wasaensia No. 195. Aluetiede 10. Vaasan yliopisto
Troberg, Eliisa (2014). Osuustoiminnan idea. Pellervo-seura, Helsinki Bofori Oy, 2014. Saatavilla myös: http://pellervo.fi/wp-content/uploads/2015/01/osuustoiminnan-idea.pdf
Novkovic, Sonja (2008). Defining the co-operative difference. In The Journal of Socio-Economics 37 (2008) 2168–2177
Journal of Co-operative Accounting and Reporting, V2, N1 (2013): Co-operative Accounting:Purpose and Challenges, 5-15
Robb, Alan (2012). Stewardship: The core of cooperative accounting. In Journal ofCo-Operative Accounting and Reporting, V1, N1, Summer 2012, 19-27
Muu vastuuopettajien osoittama kirjallisuus ja materiaali.

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 25 % ja itsenäiset oppimistehtävät (3) 75 %.

Verkkokurssi

Vastuuhenkilöt
Johanna Heiskanen, Hannele Mäkelä ja Salme Näsi