Kuva: Pixabay

Jaksolla tutustut tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn ja opit määrällisen tutkimuksen toteuttamisen periaatteet.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 19.8.2019
15:00 - 18:00
Wed 21.8.2019
15:00 - 18:00
Mon 26.8.2019
16:30 - 19:45
Thu 29.8.2019
16:30 - 19:45
Tue 3.9.2019
16:30 - 19:45
Fri 6.9.2019
16:30 - 19:45
Wed 11.9.2019
16:30 - 19:45
Fri 13.9.2019
16:30 - 19:45
Tue 24.9.2019
16:30 - 19:45
Wed 30.10.2019
17:00 - 19:45
Mon 25.11.2019
17:00 - 19:45
Wed 22.1.2020
17:00 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (rajattu kiintiö).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua (5.7.2019) ja päättyy 11.8.2019. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii Kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Opit myös kuvaamaan ja analysoimaan aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoimaan tuloksia.

Opintojaksolla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

 • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
 • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
 • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.
 • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/

Asteikolla 0 - 5.

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla:

 • A) Luentoja ja ryhmäopetusta yht. 30 t, lisäopetusta ja ohjausta yht. 10 t lähiopetuksena ja verkossa sekä kirjallisuus
 • B) Ennakkotentti 15.8.2019 klo 15.00-17.45 vastaavan opintojakson jo aiemmin suorittaneille. Lisätietoja tentistä ja jakson hyväksilukukäytännöistä löydät Ennakkotentti ja AHOT -opinto-ohjelmasta. Tenttiin voit osallistua, kun olet ilmoittautunut opintoihin, maksanut opintomaksun sekä ilmoittanut osallistumisestasi viimeistään ma 5.8.2019 opettajalle taina.lehtinen(at)helsinki.fi. Opettaja tarkistaa tentin ennen kurssin alkamisesta. Ennakkotentin suoritus rekisteröidään 5 op:n normaalisuorituksena.

A-suoritustavan eli luentokurssin tarkemmat tiedot:

Luennot ja harjoitukset lomittuvat opetuksessa. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa. Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS-ohjelman. Lisätietoja luennoilla.
HUOM! Lähitapaamisissa tietotekniikkaluokassa työskennellään luokan työasemilla työasemien koneita (ei omia koneita) käyttäen.
Luentojen aikataulut löydät ylhäältä Aikataulut-osion alta. Viimeiset kolme ajankohtaa ovat vaihtoehtoisia tenttipäiviä.


Vaihtoehtoiset lähitenttipäivät
(tentteihin tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä jakson opettajalle osoitteella taina.lehtinen(at)helsinki.fi):

 • 1.tentti: 30.10.2019 klo 17.00-19.45
 • 2. tentti: 25.11.2019 klo 17.00-19.45
 • 3. tentti: 22.1.2020 klo 17.00-19.45

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

MOODLE

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 05.08.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lisäksi käytössä on opintojen tukena oleva Moodle sivusto, jossa voit käydä jo etukäteen vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä, tämän Moodlen osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153 Harjoitusmoodleen et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi. Moodlessa on myös ohjeet Ahot-tenttiin osallistumisesta.

HYVÄKSILUVUN ANOMINEN MOODLESSA
Moodlessa voit myös anoa hyväksilukua jaksosta, jos olet suorittanut toisessa korkeakoulussa alle 10 vuotta sitten vastaavan sisältöisen ja laajuisen jakson. Hyväksilukua voi anoa 5.8-12.8.2019.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede