Kuva: Pixabay

Jaksolla tutustut tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn ja opit määrällisen tutkimuksen toteuttamisen.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.3.2021
16:30 - 19:45
Thu 18.3.2021
16:30 - 19:45
Mon 22.3.2021
16:30 - 19:45
Mon 29.3.2021
16:30 - 19:45
Wed 7.4.2021
16:30 - 19:45
Mon 12.4.2021
16:30 - 19:45
Mon 19.4.2021
16:30 - 19:45
Mon 26.4.2021
16:30 - 19:45
Thu 29.4.2021
16:30 - 19:45
Wed 19.5.2021
17:00 - 19:45
Wed 18.8.2021
17:00 - 19:45
Wed 22.9.2021
17:00 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua ja päättyy 8.3.2021. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Erityispedagogiikan valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeuden, osallistuvat lkv 2020-2021 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan aineopintoihin tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa. Maksuton ilmoittautuminen tapahtuu tiedekunnan kautta saatavan ilmoittautumislinkin kautta (ei WebOodissa). Mikäli et ole saanut linkkiä, ole yhteydessä tiedekuntaan (siltavuori-student@helsinki.fi).

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan aineopintojen valinnaisen opintokokonaisuuden opinto-oikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden ja maksaa opintomaksu.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii Kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op sekä Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Opintojaksolla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

  • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
  • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
  • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
  • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
  • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.
  • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/

Asteikolla 0 - 5.

Luentoja ja ryhmäopetusta yht. 30 t, lisäopetusta ja ohjausta yht. 10 t verkossa sekä kirjallisuus.

Luennot ja harjoitukset lomittuvat opetuksessa. Lisäopetus ja ohjaus on opetuksen lopussa. Huomioithan, että kurssilla on olennaista oman itsenäisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä esim. kotikoneella, johon voi maksutta ladata SPSS-ohjelman. Lisätietoja luennoilla.

Luentojen aikataulut löydät ylhäältä Aikataulut-osion alta. Viimeiset kolme ajankohtaa ovat vaihtoehtoisia tenttipäiviä.


Vaihtoehtoiset tenttipäivät
: (tentteihin tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä jakson Moodlessa):

  • 1. tentti: 19.5.2021 klo 17.00-19.45
  • 2. tentti: 18.8.2021 klo 17.00-19.45*
  • 3. tentti: 22.9.2021 klo 17.00-19.45*

* Tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset tentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

MOODLE

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.3.2021. HUOM! Kirjauduthan Moodleen heti sen avauduttua. Näin ehdit saada ajoissa käyttöösi myös SPSS-ohjelman oikeudet, jotka tarvitset opetukseen osallistumiseen.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lisäksi käytössä on opintojen tukena oleva Moodle sivusto, jossa voit käydä jo etukäteen vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä, tämän Moodlen osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153 Harjoitusmoodleen et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi. Moodlessa on myös ohjeet Ahot-tenttiin osallistumisesta.

HYVÄKSILUVUN ANOMINEN MOODLESSA
Moodlessa voit myös anoa hyväksilukua jaksosta, jos olet suorittanut toisessa korkeakoulussa alle 10 vuotta sitten vastaavan sisältöisen ja laajuisen jakson. Hyväksilukua voi anoa 1.3.-7.3.2021.

Lisätietoja jakson hyväksilukukäytännöistä muissa tapauksissa kuin toisessa korkeakoulussa suoritetun vastaavan jakson osalta löydät kevään 2021 Ennakkotentin (AHOT) opinto-ohjelmasta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede