Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.10.2020
10:15 - 11:45
Mon 26.10.2020
14:15 - 15:45
Mon 2.11.2020
14:15 - 15:45
Fri 6.11.2020
14:15 - 15:45
Mon 9.11.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.11.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.11.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.11.2020
14:15 - 15:45
Fri 27.11.2020
08:15 - 11:45
Mon 30.11.2020
14:15 - 15:45
Wed 2.12.2020
12:15 - 13:45
Mon 7.12.2020
14:15 - 15:45
Wed 9.12.2020
14:15 - 15:45

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

OBS! Förkunskaper: grundstudiehelheten i pedagogik, 25 sp.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet. Det är obligatoriskt för studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.

De studerande förstår grunderna i statistisk slutledning, kan planera en kvantitativ undersökning och känner till de centrala frågorna inom anskaffning av material. De studerande kan också beskriva och analysera material med hjälp av statistiska redskap och kan rapportera resultaten.

I studieavsnittet lär sig de studerande att göra och rapportera kvantitativa undersökningar, och bekantar sig med viktiga statistiska analysmetoder och statistisk slutledning.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:
Obligatorisk litteratur
Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (tredje upplagan). Malmö: Liber Förlag
Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. uppl. Dubai: Oriental press, 31–130.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Enligt skalan 0-5

Aktuell information finns bakom länkarna här under:

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Enligt de preliminära planerna kommer kursen att ordnas på distans.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Förkunskapskrav: avlagd grundstudiehelhet i pedagogik.

Studieavsnittet är en del av studierna inom pedagogik.