Kuva: Pixabay

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Kurssimateriaalit Moodlessa.

Millaista on hyvä pedagoginen johtajuus?
Miten henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kehitetään?
Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita moniammatillisuuteen liittyy?

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille
(30 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja opetusalan johtotehtävissä työskenteleville tai niihin tehtäviin tähtääville sekä kaikille pedagogisesta johtamisesta ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille.

Laadukas kasvatus- ja opetustyö edellyttää hyvää pedagogista johtajuutta ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Tällä kurssilla saat näkökulmia ja välineitä työyhteisöjen kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata strategioiden ja visioiden merkityksen sekä omassa johtamisessaan että organisaation, kuten oppilaitoksen, ja toiminnan laadun kehittämiselle.

 • on saanut perustyövälineet henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden arvioimiseen ja kehittämiseen

 • tietää miten tunnistetaan muutostarpeet työyhteisön toiminnassa

 • tietää pääpiirteittäin miten työyhteisön sisäistä muutosta ohjataan ja motivoidaan sekä miten toimitaan luovassa yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • organisaatioiden ja johtamisen teorioista

 • pedagogista johtamisesta oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa

 • organisaation kulttuurin ja ilmapiirin kehittämisestä

 • moninaisten työyhteisöjen ja moniammattillisen osaamisen haasteista

Opintojaksolla käsitellään:

 • Ammatillisia vuorovaikutustaitoja
 • Tärkeimpiä johtamisen suuntauksia historiasta nykypäivään
 • Pedagogista johtajuutta ja moniammatillista tiimityötä
 • Moniammatillista yhteistyötä kasvatuksen ja opetuksen organisaation näkökulmasta
 • Moniammatillista yhteistyötä oman organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä tähän liittyviä käytäntöjä ja säädöksiä
 • Työelämätaitoja, työhyvinvointia ja yhteisöllisyytta

Oman alan/kiinnostuksen mukaan valitse näistä vähintään kolme + valintasi mukaan muita tutkimusartikkeleja

Johtajuudesta:

 • Alava, J., Halttunen, L. & Risku, M. 2012. Muuttuva oppilaitosjohtaminen. Tilannekatsaus 2012. OPH. https://www.oph.fi/download/141265_Muuttuva_oppilaitosjohtaminen.PDF
 • Antinluoma, M. T., Ilomäki, L. H., Lahti-Nuuttila, P. J., & Toom, A-M. H. (2018). Schools as professional learning communities. Journal of Education and Learning, 7(5). https://doi.org/10.5539/jel.v7n5p76
 • Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1914. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-44-9397-3.pdf?sequence=1
 • Lahtero, T. & Kuusilehto-Awale, T. (2015). Possibility to Engage in Pedagogical Leadership as Experienced by Finnish Newly Appointed Principals. American Journal of Educational Research, 3(3), 318-329. doi: 10.12691/education-3-3-11. http://pubs.sciepub.com/education/3/3/11/
 • Parrila, Sanna & Fonsén, Elina (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Sergiovanni, T.J. 1998. Leadership as pedagogy, capital development and school effectiveness. International Journal of Leadership in Education 1 (1), 37–46. http://dx.doi.org/10.1080/1360312980010104
 • Sergiovanni, T.J. 2005. The virtues of leadership. The Educational Forum 69, 112–123. http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ683737.pdf
 • Strehmel, P. Heikka,J., Hujala, E., Rodd, J. & Waniganayake, M. (toim.) 2019. Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. (Artikkeli teoksesta oman valinnan mukaan)

Moniammatillisuudesta:

 • Karila, K. & Nummenmaa, A.R. 2001. Matkalla moniammatillisuuteen. Kuvauskohteena päiväkoti. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan osoittamia ajankohtaisia artikkeleita ja verkkomateriaalia.

Asteikolla 0-5.

Luentotallenteet, verkkomateriaalit ja ryhmäkeskustelut Moodle-oppimisympäristössä sekä tieteellinen yksilöessee.

Verkkokeskustelut pienryhmissä vk 23-27.

Verkkokeskusteluja ja ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen heti 1.6.2020.

Esseen viimeinen palautuspäivä on 16.8.2020.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.6.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.