Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Erityispedagogiikan perusopinnot, kesä 2020 25 Cr Online Course 6.5.2020 - 30.9.2020 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2020 (Järvenpään opisto) 25 Cr Online Course 9.9.2020 - 28.4.2021 Järvenpää
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2020 25 Cr Online Course 9.9.2020 - 28.4.2021 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2020 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 25 Cr Online Course 9.9.2020 - 30.4.2021 Lahti
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2020 (Työväen Akatemia) 25 Cr Online Course 9.9.2020 - 30.4.2021 Kauniainen
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2020 (HEO) 25 Cr Online Course 9.9.2020 - 30.4.2021 Helsinki
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2020 (Alkio-opisto) 25 Cr Online Course 9.9.2020 - 30.4.2021 Jyväskylä
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2019 (Alkio-opisto) 25 Cr Online Course 9.9.2019 - 30.4.2020 Jyväskylä
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2019 (HEO) 25 Cr Online Course 9.9.2019 - 30.4.2020 Helsinki
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2019 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 25 Cr Online Course 9.9.2019 - 30.4.2020 Lahti
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2019 25 Cr Online Course 9.9.2019 - 30.4.2020 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan perusopintojen osia (15 op), syksy 2019 (Työväen Akatemia) 25 Cr Online Course 9.9.2019 - 30.4.2020 Kauniainen
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2019 (Järvenpään opisto) 25 Cr Online Course 9.9.2019 - 30.4.2020 Järvenpää
Erityispedagogiikan perusopinnot, kesä 2019 25 Cr Online Course 6.5.2019 - 25.9.2019 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2018 25 Cr Online Course 10.9.2018 - 30.4.2019 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2018 (Alkio-opisto) 25 Cr Online Course 10.9.2018 - 30.4.2019 Jyväskylä
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2018 (HEO) 25 Cr Online Course 10.9.2018 - 30.4.2019 Helsinki
Erityispedagogiikan perusopintojen osia (15 op), syksy 2018 (Työväen Akatemia) 25 Cr Online Course 10.9.2018 - 30.4.2019 Kauniainen
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2018 (Järvenpään opisto) 25 Cr Online Course 10.9.2018 - 30.4.2019 Järvenpää
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2018 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 25 Cr Online Course 10.9.2018 - 30.4.2019 Lahti
Erityispedagogiikan perusopinnot, kesä 2018 25 Cr Online Course 3.5.2018 - 26.9.2018 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 25 Cr Online Course 11.9.2017 - 4.4.2018 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Alkio-opisto) 25 Cr Course 11.9.2017 - 4.4.2018 Jyväskylä
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Järvenpään opisto) 25 Cr Course 11.9.2017 - 4.4.2018 Järvenpää
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 25 Cr Course 11.9.2017 - 4.4.2018 Lahti
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (HEO) 25 Cr Course 11.9.2017 - 4.4.2018 Helsinki
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Espoon työväenopisto) 25 Cr Course 11.9.2017 - 4.4.2018 Espoo
Osia erityispedagogiikan perusopinnoista (15 op), syksy 2017 (Työväen Akatemia) 25 Cr Course 11.9.2017 - 4.4.2018 Kauniainen

Learning outcomes

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Contents

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op

Tuen tarve 5 op

Oppimisen haasteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Activities and teaching methods in support of learning

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.