Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Opintoihin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti eli ilmoittautuminen tapahtuu kunkin jakson omassa opinto-ohjelmassa:

- Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, toukokuu 2018
Kurssi alkaa 6.5.19. Ilmoittautua voi ajalla 22.3.-26.5.19
- Tuen tarve 5 op, kesä 19
Kurssisivut avautuvat 6.5.19, suoritusmahdollisuuksia kesän aikana kolme. Ilmoittautua voi ajalla 22.3.-25.8.19.
- Oppimisen haasteet 5 op, kesä 19
Kurssisivut avautuvat 6.5.19, suoritusmahdollisuuksia kesän aikana kolme. Ilmoittautua voi ajalla 22.3.-13.9.19.
- Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, kesä 19
Kurssisivut avautuvat 6.5.19, suoritusmahdollisuuksia kesän aikana kolme. Ilmoittautua voi ajalla 22.3.-15.9.19.
- Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, kesä 19
Kurssi alkaa 12.8.19. Ilmoittautua voi ajalla 19.4. -12.8.2019.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op

Tuen tarve 5 op

Oppimisen haasteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.