Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Erityispedagogiikan peruskurssi, toukokuu 2020 5 Cr Online Course 6.5.2020 - 15.7.2020 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2020 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 14.11.2020 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2020 (Alkio-opisto) 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 14.11.2020 Jyväskylä
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2020 (Järvenpään opisto) 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 14.11.2020 Järvenpää
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2020 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 14.11.2020 Lahti
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2020 (Työväen Akatemia) 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 14.11.2020 Kauniainen
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2020 (HEO) 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 14.11.2020 Helsinki
Erityispedagogiikan peruskurssi, tammikuu 2021 5 Cr Online Course 13.1.2021 - 17.2.2021 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Erityispedagogiikan peruskurssi, tammikuu 2020 5 Cr Online Course 15.1.2020 - 26.2.2020 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2019 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 9.12.2019 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2019 (Alkio-opisto) 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 9.12.2019 Jyväskylä
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2019 (HEO) 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 9.12.2019 Helsinki
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2019 (Järvenpään opisto) 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 9.12.2019 Järvenpää
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2019 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 9.12.2019 Lahti
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2019 (Työväen Akatemia) 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 9.12.2019 Kauniainen
Erityispedagogiikan peruskurssi, toukokuu 2019 5 Cr Online Course 6.5.2019 - 26.6.2019 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, tammikuu 2019 5 Cr Online Course 16.1.2019 - 30.4.2019 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2018 5 Cr Online Course 10.9.2018 - 7.11.2018 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2018 (Alkio-opisto) 5 Cr Online Course 10.9.2018 - 7.11.2018 Jyväskylä
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2018 (HEO) 5 Cr Online Course 10.9.2018 - 7.11.2018 Helsinki
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2018 (Työväen Akatemia) 5 Cr Online Course 10.9.2018 - 7.11.2018 Kauniainen
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2018 (Järvenpään opisto) 5 Cr Online Course 10.9.2018 - 7.11.2018 Järvenpää
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2018 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Online Course 10.9.2018 - 7.11.2018 Lahti
Erityispedagogiikan peruskurssi, toukokuu 2018 5 Cr Online Course 3.5.2018 - 27.6.2018 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, tammikuu 2018 5 Cr Online Course 17.1.2018 - 30.4.2018 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 5 Cr Online Course 11.9.2017 - 8.11.2017 Distance learning Open university
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Alkio-opisto) 5 Cr Online Course 11.9.2017 - 8.11.2017 Jyväskylä
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Järvenpään opisto) 5 Cr Online Course 11.9.2017 - 8.11.2017 Järvenpää
Peruttu! Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto) 5 Cr Online Course 11.9.2017 - 8.11.2017 Lahti
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Espoon työväenopisto) 5 Cr Course 11.9.2017 - 8.11.2017 Espoo
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (HEO) 5 Cr Course 11.9.2017 - 8.11.2017 Helsinki
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Työväen Akatemia) 5 Cr Online Course 11.9.2017 - 8.11.2017 Kauniainen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
  • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
  • hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
  • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
  • on tutustunut lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
  • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Contents

Opintojakso sisältää

  • erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
  • Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
  • opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
  • koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Study materials

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009, tai uudempi). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s tai 231 s.

Koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0 - 5

Recommended optional studies