Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus kasvatustieteisiin kevät 2021 5 Cr Online Course 14.1.2021 - 3.3.2021 Helsinki Open university
Introduction to Educational sciences 5 Cr Lecture Course 28.1.2021 - 20.2.2021 Riihimäki
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Educational sciences 5 Cr Lecture Course 14.9.2020 - 6.11.2020 Espoo
Introduction to Educational sciences 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 22.10.2020 Distance learning Open university
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto, syksy 2020 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 22.10.2020 Järvenpää
Johdatus kasvatustieteisiin Päijät-Hämeen kesäyliopisto, syksy 2020 5 Cr Online Course 9.9.2020 - 22.10.2020 Lahti
Johdatus kasvatustieteisiin kesä 2020 5 Cr Online Course 7.5.2020 - 16.6.2020 Helsinki Open university
Introduction to Educational sciences 5 Cr Online Course 15.1.2020 - 2.3.2020 Distance learning Open university
Introduction to Educational sciences 5 Cr Lecture Course 18.9.2019 - 6.11.2019 Riihimäki
Introduction to Educational sciences 5 Cr Lecture Course 16.9.2019 - 6.11.2019 Espoo
Introduction to Educational sciences 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 23.10.2019 Distance learning Open university
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto, syksy 2019 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 23.10.2019 Järvenpää
Johdatus kasvatustieteisiin Päijät-Hämeen kesäyliopisto, syksy 2019 5 Cr Online Course 9.9.2019 - 23.10.2019 Lahti
Johdatus kasvatustieteisiin, kesä 2019 5 Cr Online Course 10.5.2019 - 18.6.2019 Helsinki Open university
Introduction to Educational sciences 5 Cr Lecture Course 18.9.2018 - 5.11.2018 Riihimäki
Introduction to Educational sciences 5 Cr Lecture Course 18.9.2018 - 6.11.2018 Espoo
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto, syksy 2018 5 Cr Online Course 28.8.2018 - 17.2.2019 Järvenpää
Johdatus kasvatustieteisiin, lv 2018-2019 5 Cr Online Course 28.8.2018 - 17.2.2019 Distance learning Open university
Johdatus kasvatustieteisiin kesä 2018 5 Cr Online Course 4.5.2018 - 18.6.2018 Helsinki Open university
Johdatus kasvatustieteisiin Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 5 Cr Lecture Course 22.9.2017 - 6.11.2017 Riihimäki
Johdatus kasvatustieteisiin Espoon Työväenopisto 5 Cr Lecture Course 19.9.2017 - 31.10.2017 Espoo
Johdatus kasvatustieteisiin verkko-opinnot lv 2017-2018 5 Cr Online Course 4.9.2017 - 4.3.2018 Distance learning Open university
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto 5 Cr Online Course 4.9.2017 - 30.10.2017 Järvenpää

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
  • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
  • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
  • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Contents

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Study materials

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

  • Aikuiskasvatus
  • Kasvatus
  • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Assessment practices and criteria

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Recommended optional studies

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.