Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 € Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
  • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
  • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
  • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

  • Aikuiskasvatus
  • Kasvatus
  • Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Asteikolla Hyväksytty-hylätty

Verkkoluennot, verkkokeskustelu ja oppimispäiväkirja

Reaaliaikaiset verkkoluennot (luentojen osoite ilmoitetaan Moodlessa):

1. Opintojakson suorittaminen, tavoitteet ja tehtävät, 14.1. klo 17.00-19.00

2. Tieteellinen tieto ja ajattelu, 19.1. klo 17.00-19.00

3. Kasvatustiede tieteenalana, 21.1. klo 17.00-19.00

Verkkokeskustelu vk 5: 1.-7.2.2021
Oppimispäiväkirjan palautus 3.3.2021 mennessä

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle joka avautuu 21.12.2020. Verkkokeskustelun ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen viimeistään 28.1.2021.

  • Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.