Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

• Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. (Luvut 1–6). (Saatavilla e-kirjana).
• Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

• Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia artikkeleita, esim. teoksesta Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) (2005). Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Asteikolla 0–5.

Suoritustapa: Kirjallisuus ja yksilölliset oppimistehtävät ja ryhmätehtävä

Opintojakso koostuu verkko-oppimistehtävien sarjasta Moodlessa. Voit noudattaa intensiiviaikataulua ja/tai hyödyntää joustomahdollisuuksia vaihtoehtoiset palautuspäivät huomioonottaen.
Huom! Yksi tehtävistä on sidottu aikataulutettuun ryhmätehtävään.

Syksyn 2018 kurssi: vk 39/2018-02/2019 (24.9.2018-7.1.2019)
Intensiivivaihe 1.10.-31.10.2018
Ryhmätehtävä vk 43 (22.-28.10.2018)
Syksyn ryhmätehtävään ilmoittautuminen Moodlessa viimeistään 4.10.2018.
Tehtävävastausten palautus viimeistään ma 10.12.2018 tai ma 7.1.2019.

Kevään 2019 kurssi: vk 6-19/2019 (4.2.-12.5.2019)
Intensiivivaihe 11.2.-17.3.2019.
Ryhmätehtävä vk 10 (4.-10.3.2019)
Kevään ryhmätehtävään ilmoittautuminen Moodlessa viimeistään 14.2.2019.
Tehtävävastausten palautus viimeistään ma 8.4. tai ma 13.5.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2018.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.