Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkotentit, kesä 2020 5 Cr Online Course 26.5.2020 - 22.8.2020 Helsinki Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä 2020 5 Cr Online Course 25.6.2020 - 24.8.2020 Helsinki Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, lv 2020-2021 Flexible start 5 Cr Online Course 1.12.2020 - 10.5.2021 Distance learning Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto kevät 2021 5 Cr Online Course 1.12.2020 - 10.5.2021 Järvenpää
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kevät 2021 5 Cr Online Course 1.12.2020 - 10.5.2021 Lahti
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 Cr Lecture Course 8.1.2021 - 3.3.2021 Riihimäki
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 Cr Online Course 16.4.2021 - 23.5.2021 Espoo
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 Cr Online Course 17.4.2020 - 26.5.2020 Espoo
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 Cr Lecture Course 10.1.2020 - 3.3.2020 Riihimäki
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, lv 2019-2020 5 Cr Online Course 30.9.2019 - 22.4.2020 Distance learning Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto lv 2019- 2020 5 Cr Online Course 30.9.2019 - 19.5.2020 Järvenpää
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto, lv 2019- 2020 5 Cr Online Course 30.9.2019 - 19.5.2020 Lahti
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä 2019 5 Cr Online Course 27.6.2019 - 26.8.2019 Helsinki Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkotentit, kesä 2019 5 Cr Online Course 28.5.2019 - 24.8.2019 Helsinki Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Espoon työväenopisto kevät 2019 5 Cr Lecture Course 12.4.2019 - 27.5.2019 Espoo
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki kevät 2019 5 Cr Lecture Course 11.1.2019 - 4.3.2019 Riihimäki
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa kevät 2019 5 Cr Online Course 7.1.2019 - 4.3.2019 Distance learning Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto lv 2018- 2019 5 Cr Online Course 7.1.2019 - 4.3.2019 Järvenpää
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkotentit, lv 2018-2019 5 Cr Online Course 19.9.2018 - 11.5.2019 Distance learning Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkotentit, kesä 2018 5 Cr Online Course 3.5.2018 - 5.9.2018 Helsinki Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, verkkokurssi, kesä 2018 5 Cr Online Course 3.5.2018 - 8.9.2018 Helsinki Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki 5 Cr Lecture Course 12.1.2018 - 26.2.2018 Riihimäki
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto 5 Cr Online Course 8.1.2018 - 26.2.2018 Järvenpää
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkotentit lv 2017-2018 5 Cr Online Course 1.11.2017 - 8.5.2018 Distance learning Open university
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkokurssi lv 2017-2018 5 Cr Online Course 25.9.2017 - 26.2.2018 Distance learning Open university
Cancelled Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto 5 Cr Online Course 28.8.2017 - 17.9.2017 Lahti

Prerequisites

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Contents

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Study materials

Suoritustapa a) verkkokurssi ja b) lähikurssi:

Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

• Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Suoritustapa c) Kirjallisuus ja verkkotentti

• Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

Tämän lisäksi kaksi kirjaa seuraavista:

• Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino

• Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.

• Jensen, K., Lahn, L. C. & Nerland M. (toim.) 2012. Professional learning in the knowledge society. Rotterdam. The Netherlands: Sense.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0–5.

Recommended optional studies

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.