Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Osaamisen kehittäminen työelämässä, kesä 2020 5 Cr Online Course 14.5.2020 - 12.6.2020 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Osaamisen kehittäminen työelämässä, 2019-2020 5 Cr Written work 1.10.2019 - 5.3.2020 Distance learning Open university
Osaamisen kehittäminen työelämässä, kesä 2019 5 Cr Written work 2.5.2019 - 12.6.2019 Helsinki Open university
Osaamisen kehittäminen työelämässä, luennot syksy 2018 5 Cr Lecture Course 7.9.2018 - 15.9.2018 Helsinki Open university
Osaamisen kehittäminen työelämässä, 2018-2019 5 Cr Written work 1.9.2018 - 12.6.2019 Distance learning Open university
Osaamisen kehittäminen työelämässä, kesä 2018 5 Cr Written work 2.5.2018 - 13.6.2018 Helsinki Open university
Osaamisen kehittäminen työelämässä, luennot syksy 2017 5 Cr Lecture Course 8.9.2017 - 16.9.2017 Helsinki Open university
Osaamisen kehittäminen työelämässä, kirjalliset tehtävät lv 2017-2018 5 Cr Written work 1.9.2017 - 13.6.2018 Helsinki Open university

Target group

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Prerequisites

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Learning outcomes

Opintojaksolla opit osaamisen kehittämisestä työelämässä asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden käsitteiden kautta.

Contents

Opintojaksolla käsitellään osaamisen käsitteellisiä ja käytännöllisiä viitekehyksiä historiallisessa perspektiivissä, edeten yksilöllisen taidon käsitteestä hajautettuun asiantuntemukseen ja organisaation dynaamiseen kyvykkyyteen.

Study materials

• Virkkunen, J., Ahonen, H., Schaupp, M., & Lintula, L. (2010). Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus. Raportteja / Kansallinen työelämän kehittämisohjelma; 70. TEKES.

• Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0 - 5

Relation to other study units

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieten aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op)