Pixabay

Aineopinnot huipentuvat seminaariin. Opintojaksolla pääset perehtymään oman tieteenalasi (yleinen ja aikuiskasvatustiede) tutkimusprosessiin, osallistumaan seminaarityöskentelyyn ja toteuttamaan oman, tutkimustehtävään perustuvan kirjallisen seminaarityön.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 9.1.2019
16:30 - 18:00
Wed 6.2.2019
16:30 - 19:45
Wed 6.3.2019
16:30 - 19:45
Thu 7.3.2019
16:30 - 19:45
Thu 4.4.2019
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso on suunnattu yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Seminaarityön tekeminen edellyttää menetelmäopintojen sisältämää tieto-taitoa, minkä vuoksi suositellaan aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen (Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I tai Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I) ja pakollisten sisältöopintojen suorittamista tai vastaavien tietojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Seminaarissa ei annata menetelmäopetusta vaan oletetaan, että opiskelija osaa perusmenetelmät. Lisäksi suositellaan kirjaston tarjoamien tiedonhakumenetelmäohjaukseen sekä Akateemiset tekstitaidot 2 op kurssille osallistumista

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tieteenalasi (kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Opintojaksolla perehdytään oman tieteenalan (yleinen ja aikuiskasvatustiede) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakson kuluessa syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua ja harjoitellaan tieteellistä argumentointia. Jaksolla osallistuutaan seminaarityöskentelyyn ja jokainen tekee omaan tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta

  • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5.

Ryhmäopetus (20 t) sisältää seminaari-istunnot ja seminaarityön tekemisen. Seminaarityöskentely vaiheistetaan ideapaperin, suunnitelman ja väli- ja loppuseminaarityön tekemiseen. Opponointi sisältää ideapaperin verkko-opponoinnin sekä suunnitelman, väli- ja loppuseminaarityön opponoinnin seminaari-istunnoissa.

Info (pakollinen läsnäolo)

  • ke 9.1.2019 klo 16.30-18.00

Seminaarit

  • ke 6.2.2019 klo 16.30-19.45 (väliseminaari)
  • ke 6.3.2019 klo 16.30-19.45 (väliseminaari)
  • to 7.3.2019 klo 16.30-19.45 (väliseminaari)
  • ke 3.4.2019 klo 16.30-19.45 (loppuseminaari)
  • to 4.4.2019 klo 16.30-19.46 (loppuseminaari)

Seminaarityön palautuspäivät:

  • ke 10.4.2019 klo 9.00
  • to 2.5.2019 klo 9.00

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 7.1.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).