Material

Registration and fee

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa opiskeleville, pienten lasten parissa työskenteleville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus (luokanopettaja ja varhaiskasvatuksen opettaja) 2 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus 3 op

Valitse toinen seuraavista:

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Valitse toinen seuraavista:

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Valitse toinen seuraavista:

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Varaamme oikeuden muutoksin opinto-ohjelmassa.