Kuva: Uni Material Bank

Millaista on alle kolmevuotiaiden pedagogiikka?
Millainen merkitys leikillä, vertaisryhmällä ja perheellä on kasvatuksessa?

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pienten lasten parissa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuasi osaat eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta. Osaat havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä. Osaat myös toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä.

Opintokokonaisuudessa käsitellään

  • alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteitä
  • siirtymävaihetta kotoa päiväkotiin
  • varhaiskasvatuksen opettajan roolia taaperopedagogiikan toteuttamisessa
  • vertaisryhmän merkitystä pienimmille alle 3-vuotiaille päiväkotilapsille
  • pienimpien alle 3-vuotiaiden lasten havainnoimista ja kasvatusvuorovaikutusta
  • Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus

  • 3-4 opettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia

Asteikolla 0 - 5

Verkkoluennot 20 t, ryhmäwebinaarit 8 t ja tentti.

Verkkoluennot ti ja to 2.3.-16.3.2021 klo 16.30-19.45
Ryhmäwebinaarit to ja ti 18.3.-23.3.2021 klo 16.30-19.45

Opetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa. Poissaoloista sovittava opettajan kanssa.

Verkkotenttipäivät:
ti 30.3.2021 klo 17.00-20.00
to 27.5.2021 klo 17.00-20.00
ke 4.8.2021 klo 17.00-20.00

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kasvatustieteen opintoja 25 op.