Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Ei ennakkovaatimuksia.

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.

1. Luennot. Aiheina ylikulutus, resurssien käyttö, maatalous, kaupungistuminen sekä biodiversiteettikriisi. Keskeistä kurssin sisällössä on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkytkeytyneisyys. Kurssiin sisältyvät myös erilaisten ratkaisujen mahdollisuudet sekä niihin liittyvät haasteet.

Huom: Osa kurssin luennoista pidetään englanniksi.

2. Itsenäiset kurssitehtävät ja niihin liittyvä oheismateriaali Moodlessa.

3. Ryhmätyö ympäristöongelmien ratkaisujen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Luentoja 11 x 2h, ryhmätyöseminaarit 3 x 2h, itsenäiset tehtävät, ryhmätyö ja vertaisarvioinnit yht. noin 105 h

Ilmoitetaan kurssin alussa. Huom: Kurssilla käytetään englanninkielistä tehtävämateriaalia.

Itsenäisten kurssitehtävien osuus 50% arvosanasta, ryhmätyön osuus 50%. Molemmat on suoritettava hyväksyttävästi. Sekä itsenäisiin tehtäviin että ryhmätyöhön sisältyy myös vertaisarviointia.

Asteikko: 0-5

Opintoihin kuuluu luennot tallenteina, viikottaiset luentoihin liittyvät tehtävät Moodlessa, ryhmätehtävät ja kaksi seminaaripäivää

Viikottaisten tehtävien palautus:19.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2. ja 5.3.2021

Ryhmätyön tiivistelmä 5.3.2021

Seminaarit: la 27.2. ja la 6.3.2021

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Yliopiston lehtori Olli-Pekka Penttinen