Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 25.1.2018
15:00 - 17:00
Fri 26.1.2018
12:00 - 14:00
Mon 29.1.2018
12:00 - 14:00
Tue 30.1.2018
12:00 - 14:00
Wed 31.1.2018
12:00 - 14:00
Thu 1.2.2018
15:00 - 17:00
Fri 2.2.2018
12:00 - 14:00
Mon 5.2.2018
12:00 - 14:00
Tue 6.2.2018
12:00 - 14:00
Thu 8.2.2018
15:00 - 17:00
Fri 9.2.2018
12:00 - 14:00
Mon 12.2.2018
12:00 - 14:00
Tue 13.2.2018
12:00 - 14:00
Wed 14.2.2018
12:00 - 14:00
Thu 15.2.2018
15:00 - 17:00
Fri 16.2.2018
12:00 - 14:00
Mon 19.2.2018
12:00 - 14:00
Tue 20.2.2018
12:00 - 14:00
Wed 21.2.2018
12:00 - 14:00
Thu 22.2.2018
12:00 - 16:00
Fri 23.2.2018
12:00 - 14:00
Mon 26.2.2018
12:00 - 14:00
Tue 27.2.2018
12:00 - 14:00
Wed 28.2.2018
12:00 - 14:00
Fri 2.3.2018
12:00 - 14:00
Tue 20.3.2018
10:00 - 12:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssilla on kaksi osuutta: 1. Aiheluennot, 2. Tieteellinen kirjoittaminen

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
 • myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Kirjoitusharjoituksen tavoitteet:

 • Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, hallitsee lähdekritiikin ja osaa itse ajatella kriittisesti
 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen

Hallitsee seuraavien asioiden pääpiirteet ympäristöongelmien ymmärtämistä ja määrittämistä varten:

 • Miten ympäristö rakentuu
 • Aineiden varastot ja vuot: hiili, typpi, fosfori: missä paikassa, missä muodossa, miten käytettävissä?
 • Miten aineet kiertävät, mikä säätelee?
 • Uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat
  Ilmastohistoria ja ilmaston säätely
 • Mitä ovat ekosysteemit?
 • Mitä on biodiversiteetti?

Tietää, minkälaiset päävaikutukset ihmisellä on ollut maisemaan, eliöihin ja ekologiaan, aineiden kiertoihin, ilmakehään ja kemialliseen ympäristöömme, maankäyttöön, kulutukseen ja teolliseen tuotantoon:

 • Maatalous: vaikutukset mm. N kiertoon, biodiversiteettiin (lajistomuutokset, torjunta-aineet, vieraslajit) maisemaan, rehevöitymiseen, kotieläintuotanto
 • Metsätalous: vaikutukset biodiversiteettiin, hiilen kiertoon ja varastoon, metsäkato ja metsien heikkeneminen
 • Energiankäyttö: fossiiliset polttoaineet, hiili, ilmakehän koostumus, happamoituminen, pienhiukkaset
 • Muutokset vesistöissä
 • ympäristömyrkyt, vaikutus biodiversiteettiin ja eliöiden toimintaan
 • llmastonmuutoksen ennusteet ja muutoksien vaikutukset aineiden kiertoon ja ekosysteemeihin

Kirjoitusharjoituksessa:

 • Opitaan tiedonhakua, englanninkielisen alkuperäisartikkelien lukemista, tiedonprosessointia, kirjoittamista ja tieteellistä viittauskäytäntöä
 • Opiskelijat kirjoittavat tieteellisen katsauksen kurssin luentojen aihepiiriin kuuluvasta aiheesta.

Luento-osion materiaalit Moodlessa. Tieteellisen kirjoittamisen osiossa kirjallisuuden haun perusteella jokaiselle yksilöllisesti aihepiirin mukaan valittava kirjallisuus.

Arvosana 0-5, perustuen esitenttiin Moodlessa (10%), luentotenttiin (50%) ja kirjoitusharjoituksen arvosteluun (40%).

Aiheluennot (36 h), tentit (esitentti Moodlessa, kirjallinen luentotentti). Tieteellisen kirjoittamisen osuus: luentoja (6 h), joissa käsitellään tieteellisen kirjoittamisen perusteita, tiedonhakua, viittaamisen perusteita ym.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
pe 2.3.2018 klo 12-14, BIO2, ls 2041
Uusinnat: pe 23.3. ja 20.4.2018 klo 12-14 BIO2, ls 2041

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojakso on yhteisopetusta. Ympäristötieteiden kandiohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Avoimella yliopistolla on rajoitettu määrä opiskelijapaikkoja.

Opintojakso on osa Ympäristötieteiden opintoja.