Ympäristöpoliittiset kysymykset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Verkkokurssilta saat eväitä keskusteluun ja vaikuttamiseen!

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kurssilla saadaan yleiskuva ympäristöpolitiikan muutoksesta pidemmällä aikajänteellä. Tutustutaan ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tarjotaan eväitä osallistua ympäristöä koskevaan poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Opintojakso tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Aihepiirä tukeva kirjallisuus: Niemelä, J., Furman, E., Halkka, A., Hallanaro, E.-L. and Sorvari, S., eds (2011) Ihminen ja ympäristö. Helsinki: Gaudeamus. Haila Y & Jokinen P (toim.) (2001) Ympäristöpolitiikka – Mikä ympäristö, kenen politiikka. Tampere, Vastapaino ja lisäksi muu opettajan Moodlessa ilmoittama kirjallisuus.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot: ke 17.1., ke 24.1., ke 31.1 ja to 8.2.18 klo 17-19.30. Luennoista tehdään myös tallenteet.

Tehtävien palautukset:
I Välitehtävän palautus 24.1.18
II Välitehtävän palautus 31.1.18
III Välitehtävän palautus 9.2.18
Luentomuistiinpanojen ja esseen palautus 5.3.18 mennessä. Tehtävät palautetaan oppimisympäristö Moodleen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 17.1.18.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa yhteiskuntapolitiikan opintosuuntakohtaisia opintoja. Opintojakso kuuluu Ympäristötieteiden perusopintoihin ja on osa monitieteistä ympäristöopintokokonaisuutta (15-35 op).