Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
08:15 - 09:45
Fri 1.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 6.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 8.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 13.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 15.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 20.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 22.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 27.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 29.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 4.12.2019
08:15 - 09:45
Wed 11.12.2019
08:15 - 09:45
Fri 13.12.2019
08:15 - 09:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet.

Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokurssi ja kuulustelu. Suoritustapa tarkentuu ennen kurssin alkua!

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.
Tarkemmat ohjeet moodleen kirjautumisesta saat kurssin alussa.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Paikkoja on rajoitetusti Avoimen yliopiston opiskelijoille.