Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

Description

Lukion fysiikan ja pitkää matematiikkaa vastaavat tiedot (erityisesti derivointi, integrointi ja vektorit).

Opintojakso on osa fysiikan perusopintoja.

Suositellaan kurssien AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I ja AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt samanaikaista suorittamista.

Opintojakson suorittanut osaa mallintaa fysikaalisen systeemin tunnistamalla vuorovaikutuksia, kirjoittamalla sen liikeyhtälön ja ratkaista sen. Opiskelija osaa analysoida systeemin käytöstä myös energiaperiaatteen avulla. Osaa soveltaa vektorialgebraa, myös pistetuloa, karteesisessa ja ympyräkoordinaatistossa. Osaa derivoida ja integroida vektorimuotoisia funktioita komponenttimuodossa. Osaa ratkaista liikeyhtälöiden tuottamia yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä yritemenetelmällä.

Kurssikirjana toimii Chabay and Sherwood: Matter & Interactions, luvut 1-8.

Vaihtoehtoiseksi materiaaliksi ja oheislukemistoksi sopivat esimerkiksi:

  • Knight: Physics for scientists and engineers, a strategic approach
  • Giancoli: Physics for scientists & engineers
  • Young & Freedman: University physics
  • Kurki-Suonio: Vuorovaikuttavat kappaleet.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella.