Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Växelverkningar och materia, hösten 2020 5 Cr Lecture Course 27.10.2020 - 14.12.2020 Helsinki Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Växelverkningar och materia, hösten 2019 5 Cr Lecture Course 29.10.2019 - 22.12.2019 Helsinki Open university
Matter and Interactions 5 Cr General Examination 7.6.2019 - 7.6.2019
Matter and Interactions 5 Cr General Examination 10.5.2019 - 10.5.2019
Matter and Interactions 5 Cr General Examination 15.3.2019 - 15.3.2019
Matter and Interactions 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Växelverkningar och materia, hösten 2018 5 Cr Lecture Course 30.10.2018 - 12.12.2018 Helsinki Open university
Växelverkningar och materia, hösten 17 5 Cr Lecture Course 31.10.2017 - 15.12.2017 Helsinki Open university

Prerequisites

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1006 Växelverkningar och kroppar och AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I.

Learning outcomes

Studenten kan lösa stela och komplicerade kroppars rörelseekvation med hjälp av masscentrum, yttre krafter och energiprincipen.

Kan tillämpa rörelsemängdens, rörelsemängdsmomentets och energins konserveringslagar i elastiska och oelastiska kollisionsexperiment i olika referenssystem och förstå vilken typ av information de producerar.

Eleven kan lösa och förstå komplicerade rotationssystem.

Eleven förstår temperaturens och entropins statistiska natur och kan tillämpa Boltzmannfördelningen, liksom Maxwells och Boltzmanns hastighetsdistribution för att lösa kinetiska problem inom gasteori.

Studenten kan beräkna två- och tredimensionella integraler för att bestämma masscentrum eller tröghetsmoment.

Studenten behärskar kryssprodukt av vektorer.

Study materials

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 9-13.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Assessment practices and criteria

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Recommended optional studies

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1011 Matemaattiset apuneuvot II och AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt. (Grundstudiernas laborationsarbeten, 530140, 5 sp)

Completion methods

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.